Озеленяване

Екосистем сървисис извършва озеленяване на паркове и градини, дворове, частни и обществени зелени площи, включително затревяване на терени - тревни площи в хотели и ресторанти, изграждане на тревна площ пред офиси, жилищни и административни сгради, полагане на тревен чим на стадиони и игрища, подмяна на захабена тревна настилка и поддръжка на тревните площи.


Изграждането на една устойчива тревна покривка е от изключително значение за крайния вид при процеса озеленяването на Вашия парк, градина, двор, тераса или друг терен. Вашето зелено пространство може да бъде постоянно със свежа и здрава трева (райграс) и да изглежда по най-добрия начин. Доверете ни се. Ние можем да аранжираме всичко според Вашите индивидуални изисквания.


Естествено най-бързия начин за постигане на красива тревна площ безспорно е употребата на готови тревни чимове. Екосистем сървисис предлага тревен чим и съответно затревяване на игрища, дворове, градини, паркове и т.н.


След изграждането на тревна площ, тя се нуждае от постоянни и правилни грижи, за да се запази красива и да Ви радва дълго време. За това, ние от Екосистем сървисис предлагаме абонаментна поддръжка, помощ за проблемни тревни площи, както и професионална реконструкция на трева (райграс) в лошо състояние.


ГРИЖИ ЗА ТРЕВАТА

Оказва се, че не всичко опира до покупката на модерна косачка. Тревата се нуждае от куп други грижи, и то системни. Но няма как, щом искате да ви е зелено, меко и равно на двора трябва да валирате, грапите, аерирате и накрая, ако ви останат сили, ще си свиркате горди и доволни, докато си пиете сутрешното кафе на верандата.


ВИДОВЕ ЗАМЕСТВАЩИ РАЙГРАСА ИЛИ ТРЕВНИТЕ СМЕСКИ
Типичните представители на групата на тревните заместители участват заедно с житните треви в изграждането на тревния килим. Те са предимно ботанически естествено разпространени видове, които обикновено се самонастаняват в културните тревни площи. Те си приличат помежду си по някои от най-характерните морфологични белези – нежни, сравнително тесни листа, малка височина (до 20-25 см) и плътна , хоризонтално разпростряна пълзяща или възглавничеста туфа. Тази особеност им позволява да се включат по възможно най-дискретен начин (разпръснато или разсеяно) между житните треви, така че да не се открояват рязко и да не нарушават хомогеността на тревната покривка. Тяхната употреба е целесъобразна, когато заемат празнотите и съдействат за уплътняване на чима, като участват в състава на тревното съобщество, без да потискат и изместват житните треви.
В ботаническата литература са посочени много такива видове. По-значимите от тях, са следните:


БЯЛА ДЕТЕЛИНА /Trifolium repens/ – Ниска бобова трева с пълзящи вкореняващи се издънки. Не особено взискателна към почвените условия и по-малко чувствителна към почвената реакция. Светлолюбива е, устойчива на студ, понася отъпкване, страда от засушаване. След коситба подраства бързо и енергично. Подходяща е за обикновени и ливадни паркови и спортни площи. Използва се за укрепване на откоси. Кореновата й система прониква на дълбочина 40-50 см.

ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА /Trifolium pratense/ - Туфеста бобова трева. Взискателна е към аерациятана почвата и не понася излишна влага. Предпочита песъчливо-глинести и глинести, дренирани, не много кисели и не много бедни умерено влажни почви. Подходяща е за ливадни площи.

ЗВЕЗДАН /Lotus corniculatus/ - Ниска бобова туфеста трева с прилегнали в основата си към почвата стъбла. Невзискателен към почвените условия. Най-добре расте на дълбоки проницаеми глинесто-песъчливи, или песъчливи почви. Понася солени и алкални почви. Расте лошо при високи подпочвени води. Устойчив е на отъпкване. Подходящ е за паркови, спортни и специални (скатове) площи.

СИНЯ ЛЮЦЕРНА /Medicago sativa/ - Туфеста трева, подходяща за умерено влъжни места с рохкава пропусклива почва и подпочва. Понася слабо засолени почви. Не понася кисела реакция, високи подпочвени води и отъпкване.

ВЕЛИКДЕНЧЕ /Veronica oficinalis/ - Нисък (8-12 см), тъмнозелен вид, неизискващ интензивно поддържане. Относително сухоустойчив и сенкоиздръжлив вид, с целогодишно покритие.

ЛЕНИВЧЕ /Lysimachia nummularia/ - Перспективно почвопокривно растение с полегнали издънки, подходящо за сенчести и полусенчести места. Образува нежен и зелен тревостой, а по време на цъфтеж е с жълто обагряне.

ЖИВЕНИЧЕ /Prunella vulgaris/ - Подходящ вид за сенчести места.

ЛЮТИЧЕ /Ranunculus repens/ - Туфесто растение с влакнести разклонени корени. Расте на влажни крайпоточни места и във влажни изкопи.

ЛАНЦЕТОВИДЕН ЖИВОВЛЕК /Plantago lanceolata/ - Розетково растение. Достига височина 10-60 см., с ланцетни или заострени листа, които добре се включват в общата текстура на тревния чим. Той е изключително невзискателен.

 

 

Дизайн: Инфоцентър Трявна
© 2014 Ecosystem Services. Всички права запазени