Новини

17.01.2017 Дезинфекция на питейната вода с Хлорен диоксид Хлорният диоксид(ClO2) е алтернатива на най-използваните средства за дезинфекция на питейна вода - хлор газ и натриев хипохлорит. eOx(0,75% ClO2) е изключителен дезинфектант за питейна вода, тръбопроводи и резервоари, ефективен срещу всички виреещи във водата микроорганизми.

 

повече

 

06.12.2016 Уникалният състав на Huwa San, е безопасен за хората и околната среда и гарантира максимална хигиена. Huwa San показва доста широк диапазон на антибиотична активност. Поради тази си характеристика представлява реална алтернатива за продукти базирани на халогени като хлор, бром или йод, алдехиди, феноли, квартернерни амониеви съединения и други. Huwa San дава сигурност за отлична хигиена поради бактериостатичната активност. Представлява идеален дезинфектант за борба с бактерии, гъбички, спори.

 

повече

 

Начало

Всеки от нас, всеки ден може да прави своите малки стъпки за опазване на природните ресурси. Да посади дърво, да почисти градинката пред блока, да използва икономично водата, да не посегне към поредната излишна найлонова торбичка в магазина или да изключва от мрежата електрическите устройства след употреба – това са наистина малки стъпки, но от огромно значение за планетата и бъдещите поколения.

Ние, екипът на Екосистем сървисис също не сме безучастни към запазването на природните ресурси. Затова приехме предизвикателството да помогнем.

Бизнес моделът на Екосистем сървисис основно е фокусиран към предоставяне на цялостна екосистемна услуга за клиента и улесняване достъпа му до различните възможности и продукти. Основната ни цел е намирането на най-подходящото ценово и технологично решение за всеки конкретен случай.

Ние сме компания, работеща активно в сферата на опазване на околната среда. Наши приоритети са пречистването на отпадъчни води, производството на екологична електроенергия и получаване на топлина от биогаз и оползотворяването на различни органични отпадъци.

Пречиствателни станции
С влизането си в ЕС, България пое задължението да изпълнява европейското законодателство, включително и в областта на управление на отпадните води. Това се отнася и за постигане изискванията на това законодателство в селата, където ресурсите са малки, и недостатъчни, а изоставането е огромно. Хората в селата попадат в неравностойно положение и изискванията на законодателството на ЕС не са изпълнени.
При изпълнението на Директивата на ЕС за градските отпадъчни води, България пое задължението да осигури пречистване на отпадъчните води на всички селища над 2000 еквивалент жители, а също и на по-малките селища, които вече имат изградена дори и частична канализация.
Това е в основата на нашето предложение за предпроектни проучвания за необходимия тип пречиствателна станция, доставка на необходимото оборудване и намиране на финансиране по конкретни Европейски програми.

Биогаз инсталации
Интересът към инсталациите за биогаз в България непрекъснато нараства. Не само като към алтернативен източник на енергия, чието производство е екологично чисто, но и заради редица предимства, които дава биогазът. Този метод за добиване на зелена енергия намира все по-широк прием в редица европейски страни. Само през последните години в Германия са изградени около 8 000 инсталации на биогаз, а в Чехия над 200.
Нашия екип предлага комплексно решение от разработването на проекта, през проектирането и подаването на документи до намиране на финансиране, изграждане на системата до ключ и въвеждането на инсталацията в експлоатация.

Подкрепа при използването на инвестиции по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020
Основна част от бюджета на програмата, който е около 2,4 млрд. евро, ще бъде насочена към животновъдството, зеленчукопроизводството и овощарството.
Ще се стимулират протеиновите култури, поливната инфраструктура, малките ферми, също така и биологичните производства, преработката на земеделските продукти и малките животновъдни стопанства.
В селските райони ще се предоставя стартова помощ за започване на бизнес.
700 млн. евро са заложени в мярката „Инвестиции в материални активи“. По нея ще се финансира закупуването на техника от земеделските производители и инвестиции на предприятията от преработвателния сектор.
С нашите партньори се стремим тази информация да може да достигне до повече фермери и земеделци, а също така и да им помогнем в усвояването на субсидии по съответните Мярки в програмата.

 

 

Дизайн: Инфоцентър Трявна
© 2014 Ecosystem Services. Всички права запазени