ECOSYSTEM SERVICES


Екосистемни услуги предлага най-добрите решения за пречистване на отпадъчните както битови, така и промишлени води, разработва биогаз инсталации (електроцентрали) и произвежда малки и комунални компостери. Предлага също всичко в сферата на озеленяването.КОЛЬО ВАСИЛЕВ

управител


e-mail: vasilev@poczta.fm GSM: 0878 437 244
5300 Габрово, ул. "Орловска" 21